Machweo nyuma ya majengo.

Salam za siku ya Radio Duniani kutoka ORS FM (Kwa lugha ya kimasai)