Fomu ya maombi ya kujiunga uanachama

 • MAELEKEZO:
 • Fomu hii ni lazima iambatanishwe na nakala za cheti cha ujumuishaji, Katiba / Memoranda, Sera ya Uhariri na leseni ya TCRA. Fomu hii inapaswa kujazwa kwa kutumia HERUFI KUBWA.
 • Fomu hii inapaswa kuambatanishwa na ushahidi wa malipo ya Benki ya ada ya usajili (300,000 / - Kwaajili ya wanachama wapya, HAIRUDISHWI) na Ada ya Mwaka (200,000 / - kwa wote)
 • Maulizo yote na fomu ya ombi iliyokamilishwa inapaswa kutumwa kwa:

  Katibu Mtendaji,
  Shirika la Habari la Maendeleo Tanzania (TADIO),
  P.O. Box 105782, Dar es Salaam, Tanzania.
  Simu: +255 738 725 485,
  Barua pepe: tadio.netcom@gmail.com. (mawasiliano ya mtandaoni yanapendekezwa)