Majarida kutoka TADIO

Shirika la Habari la Maendeleo la Tanzania (TADIO) linachapisha jarida kila baada ya miezi mitatu ili kutoa habari mpya na muhimu zinazohusu vyombo vya habari vya jamii nchini Tanzania. Unaweza kuziangalia au kuzipakua hapo chini.